home-banner
home-banner-title

График на родителските срещи

2017-09-13 20:10:51

школа

Уважаеми родители,

Запознайте се с графика на въвеждащите родителски срещи:

18 септември              - 17.30 ч. Родителска среща 2 клас

                                        -18.00 ч. Родителска среща 3 и 4 клас

20 септември              - 17.30 ч. Родителска среща 5, 6 и 7 клас

21 септември              - 17.30 ч. Родителска среща 8 - 12 клас