home-banner
home-banner-title

Грипна ваканция1

2019-01-25 13:42:07

школа

Уважаеми родители, считано от 28.01.2019 г. е обявена грипна епидемия за гр. София и съпътстващо преустановяване на учебния процес във всички столични училища за срок от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. включително. Мерките ще бъдат допълвани или отменени в зависимост от развитието на епидемичния процес в гр. София. На училище сме на 5 февруари.