home-banner
home-banner-title

Teaching in Europe - Freshwater Crisis

2018-03-20 11:29:55

школа

По време на срещата ни в Швеция по проект Teaching in Europe - Freshwater Crisis, логото, изработено от Никола от осми клас и предложено от ЧСЕУ "Дрита", бе избрано за официално лого на проекта.