home-banner
home-banner-title

Кои сме ние?


Визия и мисия

Мотивирани и целеустремени ученици, които познават силните си страни, реализират успешно своя потенциал и правят света по-добро място!

За да постигнем, това ние:

» изграждаме сигурна, стимулираща среда, в която всяко дете се развива академично, социално, емоционално и физически, като част от по-голяма, подкрепяща го общност;
» насърчаваме поставянето на високи цели и реализацията им;
» считаме за важни всички успехи – учебни, спортни, артистични или просто смелостта и решителността при преодоляване на трудностите;
» даваме възможност за избор на разнообразни дейности, като осигуряваме изява на всеки ученик;
» осъществяваме близък контакт с родителите, за да синхронизираме усилията си в името на децата;
» поддържаме квалифициран екип с богат професионален опит и разнообразни интереси, насочващ индивидуалното развитие на учениците;
» разполагаме с подходяща материална база и съвременни технически средства.

Нашите ценности

Честност и почтеност във взаимоотношенията.
Качество във всичко, което правим.
Всеки е значим.
Възпитанието е също толкова важно, колкото и обучението.
Обичаме това, което правим!

Съвкупността от учебна програма и разнообразни формиращи дейности, местонахождение и комфортна учебна база и най-важното – хората, прави нашето училище уникално.