home-banner
home-banner-title

Другите за нас


Дълго се колебахме дали дъщеря ни да посещава частна детска градина, но след като тя сподели, че иска да остане в „Дрита” до ХІІ клас, колебанията ни свършиха. Дъщеря ни е спокойна, щастлива и се хвали с научените неща.
Симона и Стефан
Родители

Благодаря на „Дрита” за дните на отворени врати, за професионализма на учителите, за всеотдайността и усърдието им. Виждам, че училището се развива непрестанно!
Десислава Тодорова
Майка на три „дритянки”

Избрахме училище „Дрита” за наш партньор в обучението и възпитанието на нашето дете, смятайки, че точно тук то ще може да получи необходимите знания и увереност. Отлично подготвената програма, представена на интернет страницата, ни убеди да посетим училището, преди да вземем решение. 
След топлото и сърдечно посрещане от страна на преподаватели и ръководители бяхме убедени, че индивидуалният подход и особеностите на всяко дете са поставени наистина на първо място. Това ни даде добри възможности за адаптация и няколко месеца по-късно сме щастливи да кажем, че сме доволни от направеният избор и горди от участието си в живота на училище „Дрита”. Благодарим на всички!
Сем. Борисови

Много съм щастлива, че имах възможност да уча в гимназията на ЧСОУ „Дрита”, защото това училище наистина повлия невероятно на академичното ми развитие. Благодарна съм, че ме научиха да уча, а не да помня наизуст - нещо много важно в образованието, като цяло и особено в образованието извън България. В момента се чувствам уверена и спокойна в моята нова академична среда, защото по време на Академиите за лидери на „Дрита” усвоих ценни умения - да работя в екип, да изработвам презентации и да се представям успешно пред аудитория, да общувам свободно.
Университетът ми е сравнително малък, прилича по-скоро на училище, но не обикновено училище, а на едно по-специално място... Професорите ни и всички други хора, които работят там са готови да дадат всичко от себе си за нас и нашето развитие. Това някак ми напомня за „Дрита”. Може би по това, че ние – студентите - не се губим в тълпата, а напротив - имаме възможност да общуваме с професорите си, които са невероятни и велики хора, от които имаме толкова много да научим. 
Фактът, че университетът ми е малък, създава усещането, което имах в „Дрита”, че между нас няма граници, всички са усмихнати, лично следят развитието ни, знаят имената ни и можем да получим помощ при всякакви проблеми, но най - вече в разбирането на материала.
Благодаря за невероятния ми старт и увереността, която ми дадохте.
Миряна Сливенска
Студент в Queen Margaret University
Film & Media
Scotland

Гледайки назад, мога да кажа, че за мен годините в училище „Дрита” бяха жизненоважни за формирането на личността ми и за намирането на спокойствие и приятелска обстановка, точно след бурните ми тинейджърски години. Училището ми даде възможност да стана част от една креативна и добронамерена среда, която е толкова важна, за да намериш себе си в това пренаситено с информация и лоши примери общество. По време на цялото ми кандидатстване в ХІІ клас, имах подкрепата на всички учители, които винаги бяха готови да оказват помощ. Благодаря ви за това и ви пожелавам още дълги години да помагате на други като мен.
Юлиана Манолова
Успешно дипломирала се в Anglia Ruskin University, Cambridge
Accounting and Financial Analysis

Частно средно общообразователно училище и детска градина “Дрита” е училище с мисия и визия за образованието и възпитанието на българското дете. От дълги години, то е базово училище на Факултета по педагогика при СУ "Св. Климент Охридски". Партньорството ни е взаимно обогатяващо. В техните ръце сме поверили практическата подготовка на студентите - бъдещи учители. Със своя висок професионализъм, отговорност към работата и съпричастност базовите учители от „Дрита” са  пример за студентите. Много са положителните отзиви от нашите студенти за работата в училището. В своята съвместна дейност, ние - преподавателите от факултета, също чувстваме подкрепата на колегите при прилагането на нови педагогически практики. Със своя реален поглед върху проблемите в образованието, те са стимул при търсенето на решения. 
Надяваме се, че успешното ни партньорство ще продължи и в бъдеще!
Гл. ас. д-р Илиана Петкова
Ръководител на практическо обучение
СУ „Св. Кл. Охридски” – Факултет по педагогика

Drita School is a professionally organised school offering high standard education in a family-like environment.
Polis Kaitis
Regional Representative for Anglia Examinations Syndicate

Частно училище „Дрита” извървя трудния път от детска градина до средно училище и издържа успешно изпита на времето с много амбиция, интелектуални усилия, творчески търсения и всеотдайност към децата и тяхното бъдеще.
За изминалите 20 години, училище„Дрита”зае достойно място сред най-авторитетните и уважавани частни училища и с постиженията и опита си дава принос за развитието и утвърждаването на частното училищно образование в България.        
„Дрита” привлича вниманието и интереса на родителите и учениците с няколко много важни неща: съвременно обучение, за което се използват най-нови образователни и информационни технологии; благоприятна за учениците среда, в която те са стимулирани да развиват своите индивидуални способности и интереси; учители, които са не само отлични преподаватели, но и хора, които знаят как да намерят пътя до душата на всяко дете и да му помогнат да развива своя потенциал; стройна организация на учебно-възпитателния процес, в който е отделено време за разнообразни дейности и занимания; добри отношения на сътрудничество с родителите. Разковничето за безспорните успехи на „Дрита” е в ясно поставените високи цели, в упоритото им професионално следване и в единството между ученици, родители и учители. Всичко това и още много други неща, изградиха облика на „Дрита” като нов тип училище – свободно, нестандартно и отворено за нови идеи, предизвикателства и творчески търсения. 
Пожелавам на частно училище „Дрита” все така уверено да върви напред и нагоре и да дава своя принос за обучението и развитието на своите възпитаници!
Милка Славчева
Председател на Българската Асоциация на Частните Училища

Поддържам като пълномощник на управителите на "Мото Пфое" ЕООД търговски и делови взаимоотношения с "Дрита-94" ЕООД от 2002 г. Като наш дългогодишен и образцов клиент и делови партньор, за тях мога да споделя следното:
Винаги са били образцов клиент и лизингополучател;
При закупуването на автомобили, главните критерии за избор винаги са били:  сигурност, комфорт, 100% съответствие и на най-строгите, дори формални изисквания  на наредбите, правилниците и условията за този тип превози;
Никога не е правен компромис по отношение на сервиз и поддръжка;
За мен лично, както и за другите служители от фирмата ни, винаги е било удоволствие да контактуваме не само с Диляна и Петьо, но и с всички служители на училище "Дрита", където културата и професионализма са норма на поведение. Имайки предвид нашите контакти и взаимоотношения, високият рейтинг на училище "Дрита" в системата на образованието е напълно реален и заслужен!
Всъщност, това е и обяснението, защо и доста деца на служители и ръководители в нашата фирма са учили или учат в училището!
Веселин Драганов
Търговец Леки автомобили FORD
MOTO-PFOHE СОФИЯ – ЛЮЛИН