Частно средно общообразователно училище Дрита!

Частно училище и детска градина
Алумни клуб

Екип - Учители по чужди езици в Дрита


Румяна Бойчин - учител по английски език, класен ръководител
» Магистър начална училищна педагогика; Специализация Езиково и литературно обучение
» СДК “Начален учител по английски език”
» Докторант Теория на възпитанието, член на ДСУБ
» Oxford Teacher’s Academy

Танка Цветанова - учител по английски език
» Магистър Предучилищна и начална училищна педагогика
» Професионална квалификация ранно чуждоезиково обучение по английски език
» Oxford Teacher’s Academy

Полина Марангозова - учител по английски език, класен ръководител
» Магистър Ранно чуждоезиково обучение
» Oxford Teacher’s Academy

Петя Начевска - учител по немски език
» Магистър филолог - Немска филология
» Четвърта ПКС
Електронен дневникNE-DAЧастно училище и детска градина Дрита ©2010-2011. Всички права запазени.