Частно средно общообразователно училище Дрита!

Частно училище и детска градина
Алумни клуб

Мениджърски екип на Дрита


Диляна Божинова - собственик и директор
» Магистър Социална педагогика и Мениджмънт
» Носител на почетно отличие на МОН “Неофит Рилски”
» Заместник председател на Българската асоциация на частните училища
» Член на Движение за съвременно училище в България

Петьо Донов - административен директор
» Магистър Машинно инженерство

Антоанета Календерова - академичен директор, учител по английска литература
» Магистър „Филолог” / английски език и литература/ и „Управление и развитие на човешките ресурси”
» Професионален сертификат по мениджмънт, Open University
» Носител на почетно отличие на МОН „Неофит Рилски”
» Председател на Движение за съвременно училище в България
» Обучител към Национален институт за обучение на директори

Маргарита Филева - помощник-директор по учебно възпитателната част
» Магистър „Филолог” - българска и руска филология
» Носител на почетно отличие на МОН „Неофит Рилски”

Емилиана Желязкова - координатор на методическо обединение начален курс, начален учител
» Магистър Дефектология, Начална училищна педагогика
» Базов учител на СУ „Св. Климент Охридски”
» СДК „Треньор за социално-педагогически тренинг и управление на човешките ресурси”
» Член на Движение за съвременно училище в България

Христина Атанасова - координатор на методическо обединение прогимназия и гимназия, учител по история
» Магистър „Педагогика”, „История”
» Специализация „Училищна педагогика, Социална педагогика”
» Специализация „Преподаване на история на английски език”
» Базов учител на СУ „Св. Климент Охридски”

Миглена Илиева - методист чуждоезиково обучение, учител по английски език
» Магистър „Филолог” - английски език и литература
» Бакалавър „Социална педагогика”
» Базов учител на СУ „Св. Климент Охридски”
» Носител на почетното отличие за преподавател на ОПТИМА

Светослава Миролескова-Ненова - координатор на методическо обединение, детски учител
» Магистър „Специална педагогика”, специализация „Логопедия и сурдопедагогика”
» Базов учител на СУ „Св. Климент Охридски”
» Член на Движение за съвременно училище в България

Хенриета Илиева-Стоянова - психолог
» Магистър „Консултативна и клинична психология”, „Обща педагогика”
» Специализация „Училищна комуникация и педагогика”
» Хоноруван преподавател в СУ “Климент Охридски”
» Член на Движение за съвременно училище в България
» Експерт към Български червен кръст

Електронен дневникNE-DAЧастно училище и детска градина Дрита ©2010-2011. Всички права запазени.