Частно средно общообразователно училище Дрита!

Частно училище и детска градина
Алумни клуб

Помощен персонал - Дрита


Лидия Стайкова  - готвач
Нина Петкова  - помощник готвач
Панайотка Кънева  - работник в кухня
Елка Иванова  - работник кухня
Христо Желязков - работник поддръжка
Цветана Стойчева  - хигиенист, ДГ
Севелина Симеонова - хигиенист, ДГ
Веска Шикова  - хигиенист, Дрита 1
Снежа Милева - хигиенист, Дрита 1
Павлина Беровска  - хигиенист, Дрита 1
Виолета Янкова  - хигиенист, Дрита 2
Гюлбенур Ахмедова - хигиенист, Дрита 2
Величка Филипова  - хигиенист, Дрита 2

Електронен дневникNE-DAЧастно училище и детска градина Дрита ©2010-2011. Всички права запазени.