Частно средно общообразователно училище Дрита!

Частно училище и детска градина
Алумни клуб

Екип - Прогимназия и гимназия Дрита


Борислава Панайотова - учител по български език и литература, класен ръководител
» Магистър Българска филология
» Базов учител на СУ „Св. Климент Охридски”

Цветанка Карамитева - учител по български език и литература, класен ръководител
» Магистър Български и руски език
» Базов учител на СУ „Св. Климент Охридски”

Елица Агопян - учител по математика, класен ръководител
» Магистър Физика и математика
» Професионална квалификация Учител по информатика и ИТ

Мария Стоилова - учител по математика, физика и информационни технологии, класен ръководител
» Магистър Физика и математика
» Магистър Управление на информационните ресурси

Галина Карабойчева - учител по химия и физика, класен ръководител
» Магистър Химия и физика
» Специализация: Човекът и природата 5 и 6 клас

Петя Трайкова - учител по география и английски език
» Бакалавър География
» Придобита педагогическа правоспособност

Петя Савова - учител по биология
» Магистър Педагог-еколог
» Бакалавър Преподаване на биология на английски език

Димитра Бобанац - учител по изобразително изкуство, класен ръководител
» Магистър на изкуствата, Специалност Консервация и реставрация
» Първа ПКС
» Член на Съюза на българските художници

Силвия Андонова - учител по музика, преподавател по пиано, ръководител на Вокална група
» Магистър Музикална педагогика, преподавател по пиано


Електронен дневникNE-DAЧастно училище и детска градина Дрита ©2010-2011. Всички права запазени.