Частно средно общообразователно училище Дрита!

Частно училище и детска градина
Алумни клуб

Гимназия - Такси


Годишна такса - 2640 евро

Годишната такса за гимназиален етап включва обучение на български и английски език, избираем втори чужд език, учебници и тетрадки по чужди езици, консултации с учителите, клубове по интереси, медицинско обслужване, училищен психолог, застраховка и транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

Допълнително в началото на учебната година се заплащат учебниците по предметите, изучавани на български език, задължителната за “Дрита” училищна униформа и участието в спортния клуб.

Транспорт: левовата равностойност на 1040 евро в рамките на София, платими на две вноски, заедно с таксата за обучение.

Такса при ползване на училищния транспорт в една посока – левовата равностойност на 580 евро в рамките на София

Забележка: Плащанията на таксите са в български лева по фиксинга за деня на БНБ

Отстъпки: При обучаване на две деца от вашето семейство, второто ползва 10% отстъпка от годишната такса. За трето дете отстъпката е 30%

Частно училище и детска градина Дрита ©2010-2011. Всички права запазени.