Частно средно общообразователно училище Дрита!

Алумни клуб

Учебно време

Не се притеснявайте ако вече имате направени планове за пътуване за тези дни, тъй като няма да се взема нов учебен материал. В случай, че детето Ви ще отсъства за посочения период, моля, уведомете класните ръководители до 25 януари, за да могат да планират адекватно дейностите с класа.