Частно средно общообразователно училище Дрита!

Частно училище и детска градина
Алумни клуб

Начално училище - Прием


І клас - приемът за първи клас се извършва на база на психологическа диагностика за училищна готовност.

ІІ – ІV клас - при наличие на свободни места в класовете от 2-ри до 4-ти се осъществява прием след успешно полагане на тестове по български език, математика и английски език върху учебния материал от предходната учебна година.

Необходими документи за прием: молба, удостоверение за раждане, здравно-профилактична карта, документ за завършен клас и удостоверение за преместване /за класовете след първи/.

Тестовете, медицинската и психологическата диагностика се провеждат според стандарта на "Дрита" за съответния клас и не се заплащат.

Резултатите се обявяват до една седмица след приключване на изпита.

» Изтегли заявление за приемЧастно училище и детска градина Дрита ©2010-2011. Всички права запазени.