Частно средно общообразователно училище Дрита!

Частно училище и детска градина
Алумни клуб

Прогимназия - Прием


Приемът в класовете от V до VІІ се осъществява при наличие на свободни места и след успешно полагане на тестове по български език, математика и английски език върху учебния материал от предходната учебна година.

Прием за VІІІ клас - приемът е въз основа на националното външно оценяване по български език и математика /първо и второ равнище, минимален резултат мн. добър 4.50/ или тест на „Дрита” по български език и математика, както и тест за ниво по английски език.

Необходими документи за прием: молба, удостоверение за раждане, здравно-профилактична карта, документ за завършен клас и удостоверение за преместване.

Тестовете, медицинската и психологическата диагностика се провеждат според стандарта на "Дрита" за съответния клас и не се заплащат.

Резултатите се обявяват до една седмица след приключване на изпита.

» Изтегли заявление за приемЧастно училище и детска градина Дрита ©2010-2011. Всички права запазени.