home-banner

Проект: "Ценностите - съкровище и предизвикателство за европейската младеж" 1.09.2014 - 31.08.2016, Програма „Еразъм + ”, Ключова дейност „Партньорства” в сектор училищно образование


Партньори:
» Stadtteilschule Arheilgen, Дармщат, Германия - координатор
» Scoala Primara Hansel und Gretel, Ласи, Румъния
» Huseyin Ozer Merzeci Ortaokulu, Мерсин, Турция
» Zakladni skola Tomase Garrigua Masaryka, Бланско, Чехия
» ЧСОУ "ДРИТА", София, България

Обосновка:
Ценностите дават опора и помагат на хората да откриват своя път в живота. Те ни направляват и ориенти... Прочети още

Проект: „CO2 Awareness Raising: from Footprint to Tiptoe - from Elephant to Mouse“ 2011-1-DE3-COM06-18915 6, Програма

Девет партньорски училища от България, Германия, Италия, Румъния, Испания, Швеция, Чехия и Турция работихме заедно. Някои вече се познавахме, когато проектът стартира. Скоро осъзнахме, че добре си пасваме, въпреки големите различия във възраст, професионален опит, познания по английски език и темперамент. Работихме заедно, с фокус върху резултатите и целите. Целта ни беше да помогнем на своите ученици да осъзнаят индивидуалния си принос към отделянето на СО2 и ефекта от това. Искахме да ги мотивираме да пестят енергия и да допринасят за редуцирането на CO2.

Децата и младите х... Прочети още

Проект “Преимуществата на свободния избор” №122/17.06.2008, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Основна цел на проекта:
Създаване на условия за развитие на потенциала на децата и младежите, чрез предоставяне на богат избор от допълнителни развиващи дейности в сферата на изкуствата, спорта и личностното развитие, даващи смисъл на свободното от училищни занимания време.

Специфични цели:
» Разширяване и обогатяване на палитрата от извънучилищни дейности, предлагани в ЧСОУ “Дрита”.
» Увеличаване на възможностите за откриване и развитие на талантите и силните страни на всяко дете и младеж.
» Осигуряване на възможности... Прочети още

Проект “Различни училища - общи проблеми”

Координатор - Základní škola T.G.M. Blansko, Чехия

Партньори
» Rotebergs skola, Швеция;
» Instituto Tecnico Industriale E. Fermi, Италия
» Stadtteilschule Arheilgen, Германия /независим партньор/
» ЧСОУ “Дрита”, България

Проектът е носител на знак за качество от Центъра за развитие на човешките ресурси и МОМН.

Резултати:
» Подобрена преподавателска практика, мотивация и удовлетвореност.
» Повишена мотивация, само... Прочети още

Проект “Всички сме различни, всички си приличаме”

Координатор - ЧСОУ "Дрита"

Партньори - училища от Дания и Испания.

Проектът е носител на знак за качество от Центъра за развитие на човешките ресурси и МОМН.

В този проект изследвахме националната география, история, изкуства, занаяти и фолклор, както и начините на живот и развлечения на децата от партньорските училища, любимите им спортове и музика, планове за бъдещето и мечти. Резултати - книга на 4 езика, представяща историята, географията, изкуството и съвременния живот в ... Прочети още

Проект “Нашето училище - неговата екологична и социална среда и как тя се различава от останалите”


Координатор - St. Brigid`s school, Ирландия

Партньори - училища от Уелс, Италия и България.

От ЧСОУ "Дрита" участват деца от детската градина до 3 клас

В този проект изследваме нашата екологична и социална среда, търсим заедно пътища за запазване чистотата на Земята. Във връзка с проектната работа през април 2002 г. ученици на "Дрита" участваха в почистването на скалния феномен "Чудните мостове" /Ер кюприя/ с прилежащите каньони.

Прочети още

Проект “Нека доближим нашите традиции до знанията на съвременния живот”

Координатор - Gesubsidieerde Vrige Bsisschool, Белгия.

Партньори - училища от Италия и България.

От ЧСОУ "Дрита" участват деца от детската градина до 3 клас

Работата по този проект е насочена главно към обмен на културна информация, чрез използването на съвременни информационни технологии и методи на комуникация. Резултати - многобройни ученически проекти, представящи България, нейната култура, история, традиции и природа.

Прое... Прочети още

Проект “Европа - наш дом”

Координатор - CEIP Angustias, Испания.

Партньори - училища от Италия, Великобритания, Франция и България.

От ЧСОУ "Дрита" участват деца от 4 до 8 клас

Резултати:
Детска книга с фантастични приказки, посветени на европейските ценности, издадена на 6 езика; компакт диск, представящ модел на идеалния европейски град, разработен съвместно от децата от партньорските училища.

Проектът е финализиран.

... Прочети още