home-banner
home-banner-title

Спортен Клуб


 

Спортен клуб „Дрита” е неразделна част от философията, целите и уникалния стандарт на Частно училище и детска градина ДРИТА. Часовете по физическо възпитание, извънкласните занимания със спорт и спортно-състезателната дейност са взаимно свързани и имат общите цели и задачи, като:

  • популяризиране и развитие на масовия спорт, като предпоставка за активна двигателна дейност и укрепване здравето и жизнеспособността на децата и учениците;

  • съдействие за превръщането на физическите упражнения и спорт в начин на живот;
  • ... Прочети още

deinost1

Популяризиране и развитие на масовия ски-спорт

Програми:

  • „Първи стъпки на ски” – организиране и провеждане на ски – училище за най-малките, съвместно със СК ”Марина”;
  •  „Не е късно за начало” – организиране и провеждане на ски – училище за всички ученици на възраст над 10 години, съвместно със СК ”Марина”, ски – училище „Стив”, ски-училище „Сноу фън”;
  •  „Бяло училище” – организиране и про... Прочети още

Хокей на трева

 

От 2008 г., СК  “Дрита” е член на Българска федерация по хокей на трева.
Основни цели на спортния клуб при развитие на този вид спорт са:

  • Да привлечем и подготвим по-голям процент от децата и учениците на “Дрита”;
  • Да привлечем, като наши съмишленици в състезателния процес родителите на нашите състезатели;
  • Този спорт да стане един от водещите в училището, където традици... Прочети още