home-banner
home-banner-title

Мениджмънт и администрация

Диляна Божинова
team-member
Основател и директор

Магистър Социална педагогика и Мениджмънт
Носител на почетно отличие на МОН “Неофит Рилски”
Заместник председател на Българската асоциация на частните училища
Член на Движение за съвременно училище в България

Петьо Донов
team-member
Административен директор

Магистър Машинно инженерство

Антоанета Календерова
team-member
Академичен директор, учител по английска литература

Магистър „Филолог” / английски език и литература/ и „Управление и развитие на човешките ресурси”
Професионален сертификат по мениджмънт, Open University
Носител на почетно отличие на МОН „Неофит Рилски”
Председател на Движение за съвременно училище в България
 

Емилиана Желязкова
Координатор на методическо обединение начален курс, начален учител

Магистър Дефектология, Начална училищна педагогика
Базов учител на СУ „Св. Климент Охридски”
СДК „Треньор за социално-педагогически тренинг и управление на човешките ресурси”

Член на Движение за съвременно училище в България

Христина Атанасова
team-member
Координатор на методическо обединение Прогимназия и гимназия, учител по история

Магистър „Педагогика”, „История”
Специализация „Училищна педагогика, Социална педагогика”
Специализация „Преподаване на история на английски език”
Базов учител на СУ „Св. Климент Охридски”

Миглена Илиева
team-member
Методист чуждоезиково обучение, учител по английски език

Магистър „Филолог” - Английски език и литература
Бакалавър „Социална педагогика”
Базов учител на СУ „Св. Климент Охридски”
Носител на почетното отличие за преподавател на ОПТИМА

Светослава Миролескова-Ненова
team-member
Координатор на методическо обединение Детска градина, детски учител

Магистър „Специална педагогика”, специализация „Логопедия и сурдопедагогика”
Базов учител на СУ „Св. Климент Охридски”
Член на Движение за съвременно училище в България

Хенриета Илиева-Стоянова
team-member
Консултант на екипа, психолог

Магистър „Консултативна и клинична психология”, „Обща педагогика”
Специализация „Училищна комуникация и педагогика”
Хоноруван преподавател в СУ “Климент Охридски”
Член на Движение за съвременно училище в България
Експерт към Български червен кръст

Маргарита Филева
team-member
Зам. директор учебна дейност

Магистър „Филолог” - българска и руска филология 
» Носител на почетно отличие на МОН „Неофит Рилски”

Марта Томова
team-member
Училищен психолог

Бакалавър Психология, втора специалност Логопедия и специализация Психология на познанието и развитието

Магистър Психология на развитието

Детска градина

Мариела Ценова
team-member
Детски учител

 Магистър Специална педагогика. Предучилищна педагогика
» Специализация Логопедия
» Пета професионално-квалификационна степен
 

Силвена Увалиева
team-member
Учител по музика

Специалност: Музикална педагогика. Преподавател по пиано

Калина Боянова
team-member
Детски учител

 Магистър Предучилищна педагогика
» Магистър Публична администрация
» Бакалавър информатика
 

Антоанета Миланова
team-member
Учител в ДГ

Бакалавър Предучилищна педагогика

Основно училище

Емилия Бикарска
team-member
Начален учител, класен ръководител

Магистър Начална училищна педагогика
» Базов учител на СУ „Св. Климент Охридски”
» Член на Движение за съвременно училище в България
 

Цветанка Дончева
team-member
Начален учител, класен ръководител

Магистър Начална училищна педагогика
» Квалификация начален учител с профил руски език
» Базов учител на СУ „Св. Климент Охридски”
 

Емилия Илиева
team-member
Начален учител, класен ръководител

Магистър Начална училищна педагогика
» Втора ПКС

Катя Алексиева
team-member
Начален учител, класен ръководител

Магистър Начална училищна педагогика
» Втора ПКС

Елизабет Йорданова
team-member
Учител по музика

Магистър Музикална педагогика
 

Стефан Чавдаров
team-member
Учител по физическо възпитание

Магистър Треньор по хокей на трева
» СДК-Учител по ФВС
» Редовен докторант в НСА-„В.Левски“.
» Треньор по хокей на трева на национален отбор девойки до 16, 18 и 21 години, юноши до 16, 18 и 21 години
 

Мартин Христов
team-member
Начален учител, класен ръководител

Магистър Начална училищна подготовка

Член на Движение за съвременно училище в България

Румяна Бойчин
team-member
Учител по английски език

Магистър начална училищна педагогика; Специализация Езиково и литературно обучение
СДК “Начален учител по английски език” 
Докторант Теория на възпитанието, член на ДСУБ
Оxford Teacher’s Academy

Танка Цветанова
team-member
Учител по английски език, класен ръководител

Магистър Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация ранно чуждоезиково обучение по английски език
Oxford Teacher’s Academy

Олга Спасова
team-member
Учител по английски език

Начална училищна педагогика с чужд език

Калин Георгиев
team-member
Начален учител, класен ръководител

Магистър Начална училищна педагогика

Алумни на ,,Заедно в час''

Лилия Маринова
team-member
Учител по английски език

Бакалавър Английска филология

Прогимназия и гимназия

Борислава Панайотова
team-member
Учител по български език и литература, класен ръководител

Магистър Българска филология
» Базов учител на СУ „Св. Климент Охридски”

Цветанка Карамитева
team-member
Учител по български език и литература, класен ръководител

Магистър Български и руски език
Базов учител на СУ „Св. Климент Охридски”
 

Елица Вълчанова
team-member
Учител по математика, класен ръководител

Магистър Физика и математика
Професионална квалификация Учител по информатика и ИТ

Мария Стоилова
team-member
Учител по математика, физика и информационни технологии, класен ръководител

Магистър Физика и математика

Магистър Управление на информационните ресурси

Галина Карабойчева
team-member
Учител по химия и физика, класен ръководител

Магистър Химия и физика
Специализация: Човекът и природата 5 и 6 клас

Петя Трайкова
team-member
Учител по география и английски език, класен ръководител

Бакалавър География
Придобита педагогическа правоспособност
 

Петя Савова
Учител по биология

Магистър Педагог-еколог
Бакалавър Преподаване на биология на английски език

Димитра Бобанац
team-member
Учител по изобразително изкуство, класен ръководител

Магистър на изкуствата, Специалност Консервация и реставрация
Първа ПКС
Член на Съюза на българските художници

Член на Движение за съвременно училище в България
 

Силвия Андонова
team-member
Учител по музика, преподавател по пиано, ръководител на Вокална група

Магистър Музикална педагогика, преподавател по пиано
 

Полина Марангозова
team-member
Учител по английски език, класен ръководител

Магистър Ранно чуждоезиково обучение

СДК "Английски език и литература"
Oxford Teacher’s Academy

Нели Стойнова
team-member
Учител по немски език

Бакалавър Немска филология

Йорданка Георгиева
team-member
Учител по английски език

Бакалавър Право, Нюкасъл

СДК "Учител по английски език"

Алумни на "Заедно в час"

Магдалена Йорданова
team-member
Учител по испански език

Бакалавър Испанска филология

Магистър Приложна лингвистика с испански език.