home-banner
home-banner-title

Набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод” и за доставка на мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко”

2019-07-05 09:20:12

школа

Във връзка с избор на доставчик по схема”Училищен плод” и схема „Училищно мляко” за три учебни години – 2019/2020, 2020/2021 и  2021/2022, Частно средно езиково училище и Частна детска градина "Дрита" обявава процедура за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод” и за доставка на мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко”.

Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието” , броя на децата от I до подготвителна група включително и учениците от I до IV клас попадащи в целевата група по схема „Училищен плод” и схема „Училищно мляко”, към датата на публикуване на обявата са съответно деца – 69 и ученици - 130.

Оферти се подават на адреса на училището.