home-banner

Anglia Exams


Anglia Exams

Да отворим път на възможностите!

Международен изпит по английски език за чужденци

 

Anglia/Ascentis е изпитна институция към Чичестер Колидж, Великобритания, създадена преди около 40 години. Тя се прилага в повече от 40 държави, включително и в България, където стартира през 1996 г. Ежегодно нараства броят на явяващите се на този изпит български ученици.

Системата тества 10 нива на владеене на езика (от First Step до Masters)), което позволява плавен преход и непрекъсната подкрепа и контрол в процеса на чуждоезиково обучение. Насърчават се усилията на всеки учащ се още от първите му стъпки в английския език до достигане на желаната езикова компетентност. Резултатите се удостоверяват с международен сертификат. Нивата съответстват на заложеното в Европейската езикова рамка.

Предимство на Anglia Examination Syndicate е системата за консултации, допълнителна методическа помощ и подкрепа за ученици, родители и учители. Традиционни за България са ежегодните безплатни семинари за учителите по английски език, водени от опитни преподаватели от Великобритания, Кипър и България. Изпитите се провеждат януари и юни като таксата варира от 27 до 85 британски лири. В нея се включва и набор от 10 тренировъчни теста. Системата за отстъпки дава допълнителна възможност за развитие на всяко училище или езиков център. Оценяването на изпитните материали се извършва в Англия от реномирани британски експерти. Резултатите се получават до 8 седмици след полагане на теста.

Важно е да се отбележи, че явяването на Anglia Exam не изисква задължително ползването на определени учебници и помагала. Системата е разработена така, че да е съвместима с различни програми, като дава шанс на учащите се да използват вече придобитите езикови умения.

Като допълнителен бонус, Anglia Examination Syndicate осигурява за преподавателите и детайлно разработена учебна програма, съдържание на тестовете за съответните нива и разнообразни материали за работа в класната стая. При желание, се провеждат и предварителни тестове (Mock Exam). Целта на тези тестове е не само да помогне на учителите при определяне на подходящо ниво за изпита, но също така и да подготви учащите се за атмосферата при един международен изпит. Предварителните тестове се оценяват в регионалния център и резултатите се оповестяват своевременно.

Придобиването на сертификат AcCEPT Proficiency осигурява възможност за работа и обучение в англоезична среда. Документът се признава от UCAS (The Universities and Colleges Admissions Service, Britain) и OCNW (Qualifications & Curriculum Authority (QCA)).
Такси за изпита:
» First Step - 27 GBP;
» Junior - 27 GBP;
» Primary - 27 GBP;
» Preliminary - 27 GBP;
» Elementary - 37 GBP + Speaking 28 GBP. TOTAL - 65 GBP;
» Pre-Intermediate - 37 GBP + Speaking 28 GBP. TOTAL - 65 GBP;
» Intermediate - 37 GBP + Speaking 28 GBP. TOTAL - 65 GBP;
» Advanced - 45 GBP + Speaking 30 GBP. TOTAL - 75 GBP;
» Proficiency - 45 GBP + Speaking 30 GBP. TOTAL - 75 GBP;
» Masters - 55 GBP + Speaking 30 GBP. TOTAL - 85 GBP.

Учащите се могат да избират дали да се явят на устен изпит или не. 
Повече информация може да получите на www.anglia.org