home-banner
home-banner-title

Прием


Прием след психологическо и педагогическо наблюдение на детето в "Дрита". 

Необходими документи: молба, удостоверение за раждане, здравно-профилактична карта, медицинско удостоверение за постъпване в детска градина.

» Изтегли заявление за прием