home-banner
home-banner-title

Такси


Годишна такса 

Годишната такса за детската градина включва обучение на български и английски език, музикално обучение на двата езика, народни танци, модерни танци, спортове, учебници и помагала, медицинско обслужване, училищен психолог, логопед, четирикратно хранене /сутрешна закуска, междинна закуска, обяд и следобедна закуска/ - сертифицирана храна с постоянен контрол на качеството, застраховка и транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

Годишна такса

Годишната такса за подготвителна група включва обучение на български и английски език, музикално обучение на двата езика, народни танци, модерни танци, спортове, учебници и помагала, медицинско обслужване, училищен психолог, логопед, четирикратно хранене /сутрешна закуска, междинна закуска, обяд и следобедна закуска/ - сертифицирана храна с постоянен контрол на качеството, застраховка и транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

Допълнително се заплаща задължителната за ДРИТА училищна униформа.

Транспорт: Плаща се на две вноски, заедно с таксата за обучение.

Отстъпки: При обучаване на две деца от вашето семейство, второто ползва 7% отстъпка от годишната такса. За трето дете отстъпката е 20%.