home-banner
home-banner-title

ПриемПриемът се осъществява при наличие на свободни места и след успешно полагане на тестове по български език, математика и английски език върху учебния материал от предходната учебна година. 

Резултатите се обявяват до една седмица след провеждане на тестовете.

Необходими документи за прием: молба, акт за раждане, медицински картон, здравно-профилактична карта, свидетелство за основно образование, документ за завършен клас и удостоверение за преместване.

Тестовете, медицинската и психологическата диагностика се провеждат според стандарта на "Дрита" за съответния клас и не се заплащат.

» Изтегли заявление за прием