home-banner
home-banner-title

Режим


Учебните часове започват в 8.00 ч. и завършват в 14. 00 ч. В следобедните часове, учениците имат възможност да се включат в избрани от тях клубове и развиващи дейности.

Учебна година: 15 септември – 30 юни / за ХІІ клас – 7 май/

Ваканции: коледна ваканция, пролетна ваканция