home-banner
home-banner-title

Такси


Годишна такса

Годишната такса за гимназиален етап включва обучение на български и английски език, избираем втори чужд език, учебници и тетрадки по чужди езици, консултации с учителите, клубове по интереси, таксата за изпита по английски език към Anglia Examinations, медицинско обслужване, училищен психолог, застраховка и транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

Допълнително в началото на учебната година се заплащат учебниците по предметите, изучавани на български език, задължителната за “Дрита” училищна униформа и участието в спортния клуб.

Забележка: Плащанията на таксите са в български лева по фиксинга за деня на БНБ 

Отстъпки: При обучаване на две деца от вашето семейство, второто ползва 7% отстъпка от годишната такса. За трето дете отстъпката е 20%.