home-banner
home-banner-title

История


Основател и директор - Диляна Божинова

Представител на Anglia Examination Syndicate, Chichester College за България, Учредител и член на Българска асоциация на частните училища и Движение за съвременно училище в България.

Акредитиран член на ОПТИМА – Българската асоциация за качествени езикови услуги.
 

1990 г. - Основана е ЧДГ “Дрита” - първата частна детска градина в България /Заповед № РД 14-124
1994 г. – Създадено е начално училище “Дрита”  /Заповед № РД 14-127

1994 г. – ЧУ и ДГ “Дрита” става член на Движение за съвременно училище в България

1997 г. – Училището се развива в основно с ранно чуждоезиково обучение  /Заповед  № РД 14-31

1997 г. – ЧУ и ДГ “Дрита” учредява и става член на Българска асоциация на частните училища

1997 г. –  ЧУ и ДГ “Дритастава офичиален представител на Anglia Examination Syndicate, Chichester College за България

2000 г. – Училището е преобразувано в средно общообразователно с профили: чуждоезиков и природоматематически  /Заповед № РД 14-100

2001 г. – ЧСОУ и ДГ “Дрита” става член Български съюз на частните предприемачи “Възраждане”

2003, 2007 и 2015 г. –   ЧСОУ и ДГ “Дрита” е акредитирана от Оптима - Българската асоциация за качествени езикови услуги

2007 г. – ЧСОУ и ДГ “Дрита” става член на ЕКНАЙС - Европейски съвет на националните асоциации на независимите училища

2008 г. – Регистриран е спортен клуб „Дрита”

2017 г. – ЧСЕУ и ДГ „Дрита” става член на Асоциация на индустриалния капитал в България

2017 г. - ЧСЕУ и ЧДГ "Дрита" получават нови Заповеди № РД 14- 59 и РД 14- 60 и са вписани в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование под № 26 и № 27

 2017 г. – ЧСЕУ „Дрита” е  обявено за иновативно училище