home-banner
home-banner-title

РежимЦелодневна организация на работата с начало 8.00 и край 16.30 часа.

Програмата е съобразена с биологичния ритъм на децата като са осигурени достатъчно междучасия за хранене и почивка.

Учебна година: 15 септември – 15 юни.

Ваканции: есенна, коледна, зимна, пролетна и лятна ваканция.