home-banner
home-banner-title

Такси


Годишна такса 

Годишната такса за начален курс /І – ІV клас/ включва целодневно обучение на български и английски език, спортове, самоподготовка, водена от преподавателите, ателиета, необходимите за учебната година учебници и учебни тетрадки, таксата за изпита по английски език към Anglia Examinations, медицинско обслужване, консултации с училищния психолог, логопед, хранене /междинна закуска, обяд и следобедна закуска/ - сертифицирана храна с постоянен контрол на качеството, застраховка и транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

Допълнително се заплаща задължителната за “Дрита” училищна униформа и участието в спортния клуб. 

Транспорт: в рамките на София, платими на две вноски, заедно с таксата за обучение. 

Забележка: Плащанията на таксите са в български лева по фиксинга за деня на БНБ 

Отстъпки: При обучаване на две деца от вашето семейство, второто ползва 7% отстъпка от годишната такса. За трето дете отстъпката е 20%.